Ana Sayfa

 Öğretmenler

 

 

 

                   

 

                                                                    STRATEJİLER - YÖNTEMLER - TEKNİKLER - DAVRANIŞLAR VE AKIL YÜRÜTME

STRATEJİLER

YÖNTEMLER

TEKNİKLER

BİLİŞSEL ALAN

DUYUŞSAL ALAN

DEVİNİŞSEL ALAN

DAVRANIŞIN TİPİ

AKIL YÜRÜTME

SUNUŞ

YOLUYLA

ÖĞRETME

(Expository Teaching)

 

DÜZ

ANLATIM

Soru-Cevap

Takrir

İnformal

Öğrt. Kon.

Sempozyum

Söylev

 

BİLGİ

ALMA

UYARILMA

 

Ezberden aynen söyleme-yazma

Tanıma

Hatırlama

 

Tümdengelim

(Dedüction)

BULUŞ

YOLUYLA

ÖĞRETME

(Discovery

Teaching)

ÖRNEK

OLAY

GÜDÜMLÜ

TARTIŞMA

GÖRÜŞME

Küçük-Büyük Grup Tartışması,Soru-Cevap,Çember,Zıt Panel,Münazara,

Açık Oturum

KAVRAMA,

ANALİZ,

DEĞERLENDİRME

TEPKİDE

BULUNMA

DEĞER

VERME

 

_____

Grafiğe,simgeye,

formüle çevirme.

Neden,niçin,niye,

Nasıl olduğunu söyleme. Benzer

Ve farklılıkları yazma-söyleme.

Geçmiş ve geleceği

Belirtip yazma,söyleme.

 

 

Tümevarım

Diyalektik

Analoji

ARAŞTIRMA

SORUŞTURMA YOLUYLA

ÖĞRETME

(İnguiry

Teaching)

 

ÖRNEK OLAY

GÖSTERİP-YAPTIRMA

Workshop, Soru-Cevap,Beyin Fırtınası,Problem Çözme,Yaptırma,

Rol Yapma,Gösteri,

Dramatizasyon,

Deney,Gözlem

 

UYGULAMA

ANALİZ

SENTEZ

DEĞERLENDİRME

 

 

ÖRGÜTLEME

KİŞİLİK

UYARILMA K.DENETİMİN-DE YAP. BECERİ.

DURUMA UYDUR.

YARATMA

 

İlkeleri kullanma,

Problem Çözme,

Yapıp Gösterme,

Karar Verme

Hipotetik-Dedüktif,

Retrodyüktif,Başa Dönme

Fuzzi Lojik,

Aksiyometik.

TAM ÖĞRENME

(Mastery

Teaching)

KARMA

YÖNTEM

Tüm

teknikler

Tüm

Hedefler

Tüm

Hedefler

Tüm

Hedefler

Tüm

Davranışlar

Tüm akılı yürütme yolları

ÖĞRENME VE ÖĞRETME İLİŞKİSİ

Öğrenme İhtiyacı

Öğretim Yöntemleri

Öğretim Tekniği

Bilişsel alan

NİÇİN ?

TARTIŞMA

*BEYİN FIRTINASI

                     *DRAMA

KAVRAMA

NE ?

ANLATIM

*GÖSTERİ

                        *DRAMA

*ROL YAPMA

BİLGİ

NASIL ?

PROBLEM ÇÖZME

                      *DRAMA

*GÖZLEM GEZİSİ

                    *BENZETİŞİM

UYGULAMA

ANALİZ, SENTEZ

İSE ?

PROJE

                     *BENZETİŞİM

                     *MÜNAZARA

*GRUP ÇALIŞMASI

DEĞERLENDİRME

ANALİZ, SENTEZ

EĞİTİM HEDEFLERİNE GÖRE SORU TİPLERİ

BİLİŞSEL DÜZEY

UYGUN SORULAR

Bilgi

Ne, Ne zaman, Nerede, Kim, Hangisi, Tanımla, Ayırdet, Hatırla, Yaz, Listele, Adlandır, Göster.

Kavrama

Karşılaştır, Sonuçlandır, Kıyasla, Göster, Ayırdet, Tahmin et, Yeniden düzenle, Hesapla, Açıkla, Örnekle,

İlişkilendir.

Uygulama

Uygula, Geliştir, Sına, mütalaa et, İnşa et, Planla,Tercih et, Nasıl, Oluştur, Çöz, Göster.

Analiz

Sınıfla, Betimle, Grupla, Karşılaştır, Ayırdet, Tanı, Destekle, İlişkilendir, Açıkla.

Sentez

Akıl yürüt, Öner, Birleştir, Bul, Geliştir, Planla, Formüle et, Sonuç çıkar, Sentezle.

Değerlendirme

Seç, Karar ver, Yargıla, Tercih et, Kanıtla, Sizce, En uygun olan.

 Daha fazla bilgi için Kaynak: Öğrenme ve Öğretme, Yüksel ÖZDEN,Pegem Yayıncılık            

              

  Bu sayfa 05.04.2009 15:19:27 Tarihinde Güncelleştirilmiştir