Ana Sayfa

 Öğretmenler

 

 

 

 

7 YÖNETİM VE PLANLAMA TEKNİĞİ

 

 

TEKNİĞİN ÖZELLİKLERİ

EKİP BAZLI

PROJE BAZLI

KATILIMCI

İNNOVATİF

SÜREÇLERE YÖNELİK

ETKİN PLANLAMA

 

TEKNİĞİ UYGULAMA AŞAMALARI

İlgili ve bilgililerin katılımı

Sözel verilerin üretimi ve kullanımı

Konuların etkin irdelenmesi

Takım çalışması:

-Etkin iletişim

-Sinerjik düşünme

-Hızlı ve verimli çalışma

Çözümler (planlar) üretilmesi

Fikir + fikir + Fikir + ...

Teknikler

Kılavuzlar

Katılanlar

Çalışma süreci

 

KATILIMCILARIN ROLÜ

Birikimlerini paylaşma

Çalışma yöntemine adapte olmaları

-Katılımı destekleme

-Aktif katılım

-Fikir üretme

Kılavuzlara destek olma

 

KARTLAR İLE FİKİR ÜRETİMİ

Bir fikir için bir kart (post-it)

Her kart tek başına anlamlı olmalı

Her kartta 5 ila 8 kelime olmalı

Fikirler okunaklı yazılmalı

Kartınızı çalışma dışında birisi okuduğunda anlayabilmeli

7 YÖNETİM ve PLANLAMA TEKNİĞİ UYGULAMA BASAMAKLARI

 

3 AŞAMA - 14 ADIM

 

1. AŞAMA :Durum analizi ve problem tanımlama

2. AŞAMA :Çözüm geliştirme

3.AŞAMA  :Uygulama planı üretme

 

7 YÖNETİM ve PLANLAMA TEKNİĞİ UYGULAMA BASAMAKLARI

 

1- İyi bir soru ...  2- Kartlar (Post-it) ile fikir üretimi  3- “Hızlı” ve “iyi” fikir üretimi ...

 

4- Benzer kartların gruplanması  5- Fikirlerin sentezlenmesi ... 6- Fikirlerin organizasyonu ...

 

7- Sonuçların paylaşımı

 

İYİ BİR FİKİR NASIL ÜRETİLİR ?

Hazırlık aşaması

Tahtaya yakın oturun

Vücudunuz tahtaya dönük olsun

Sol elde Post-it, sağ elde markör(kalem)

Dikkatinizi soruya konsantre edin

Doğru bir soru iyi bir çıkış yoludur

Soru cümleleri grubun pusulasıdır

Hızlı ve etkin çalışın

Yaratıcı, yenilikçi düşünün

Aşırı hızlı çalışmak yüzeyselliği getirir

Aşırı yavaş çalışma gereksiz detaya neden olur

İfade kalitesi, düşünce berraklığı yaratır

Fikirleri üretir üretmez kartlara yazın

 

Birikiminizi en özlü şekilde katın

Kolay anlaşılır, özlü cümleler yazın

Mümkün olduğunca çok fikir üretin

İyi ifade edilmemiş kartlar önemlileri gizler

İyi bir ekip olun, sinerjik çalışın

Anlatmaktan çok, anlamaya çalışın

Fikri üretirken paslaşın

Fikirleri eleştirmek yerine geliştirin

Hemen eleştirmeyin, zamana bırakın

Tartışmayın, açıcı sorularla anlamaya çalışın

% 80 uzlaşma yeterlidir !

Gereksiz yere vakit kaybetmeyin

Aşırı tartışma yaratıcılığı engeller

 

TEKNİK NASIL UYGULANIR ?

 

1. AŞAMA

Durum Analizi ve Problem Tanımlama

 

1- TANIM YAPILMASI

İyi bir tanım için iyi bir soru gerekir. Doğru soru doğru cevap almayı kolaylaştırır.

Tanımın yapılması

Kartlarla tanım için fikir üretilmesi

Operasyonel tanımın yapılması

Yapılan yeni tanımın asılması

 

2- TANIM İLGİLİ FİKİR ÜRETİMİ

 

Tanımla ilgili soru sorularak kartlarla katılımcıların fikir üretmeleri sağlanır

Tanımda belirlenen hedefe ulaşmak için neler yapmamız lazım ?

Hangi hususlara dikkat etmemiz lazım ?

 

3- YAKINLIK DİYAGRAMI 

Tanımdan hareketle üretilen fikirlerin katılımcılar tarafından okunması

Anlam olarak benzer ifade taşıyan kartların gruplanması 

                   Fikir gruplarının yan yana sıralanması

 

4- BAŞLIK ÜRETME

Her grup için “anlamın tümünü” ifade eden “başlık kartları” oluşturulması 

                    Üretilen başlıkların ifade kalitesinin gözden geçirilmesi ve gerekli düzeltmenin yapılması

 

5- FİKİRLERİN SENTEZLENMESİ

Gruplandırılan ve başlıkları belirlenen fikirler, önem ve uygulanabilirlik kriterlerine göre katılımcılar tarafından oylanır.

                    Oylama sonucu sıralan gruplar başlıklarıyla asılır.

 

6- İLİŞKİLER DİYAGRAMI

 

Sayısı belirlenen fikir gruplarının başlıklarıyla ilişkiler diyagramı oluşturulur.

“Ne neyin nedenidir ?” sorusuyla başlıkların birbiriyle ilişkileri sorgulanır.

Katılımcıların oylarıyla belirlenen ilişkiler okla gösterilir.

 

7- DİYAGRAMI DEĞERLENDİRME

 

İlişkiler diyagramında başlıkların birbiriyle ilişkileri okların yönüyle değerlendirilir.

Gelen ve Çıkan okların sayıları her başlığın yanına yazılır.

En çok etkiyen başlık amaçtır. Amaca götürecek diğer kriterler ele alınarak belirlenir.

 

2. AŞAMA

Çözüm Geliştirme

 

8- ÖNERİLER

 

Amaca götürecek olarak belirlenen kriterlere kartlarla (post-it) öneri fikirleri üretilir.

Üretilen fikirler sesli okunarak tahtaya yapıştırılır.

 

9- ÖNERİLERİ AYRIŞTIRMA

 

Katılımcıların kartlarla ifade ettikleri öneriler topluca incelenir.

Öneriler kendi içerisinde kuvvetli/önemli ve zayıf/önemsiz olarak ikiye ayrılır.

 

10- ENGELLER

Kuvvetli/önemli olarak belirlenen öneriler katılımcılar tarafından değerlendirilir.

 

Bu önerileri neler engelleyebilir? sorusu sorularak kartlarla(post-it) fikir üretilir.

 

11- ENGELLERİ AYRIŞTIRMA

 

Katılımcıların kartlarla ifade ettikleri engeller topluca incelenir.

Engeller kendi içerisinde kuvvetli/önemli ve zayıf/önemsiz olarak ikiye ayrılır.

 

12- ÖNLEMLER

 

Kuvvetli/önemli engeller katılımcılar tarafından değerlendirilir.

Bu engellere nasıl önlemler alınabilir? sorusu sorularak kartlarla(post-it) fikir üretilir.

 

 

 

3. AŞAMA

Uygulama Planı Üretme

 

 

 

13 -UYGULAMA PLANI

Kuvvetli/önemli olarak belirlenen öneriler alınır.

 

Bu öneriler önceliklerine göre sıralanır ve bir zaman dilimi içinde uygulama planına yerleştirilir

 

14-FİKİRLERİN ORGANİZASYONU

 

Uygulama Planına yerleştirilen önerilerin üzerine engeller eklenir. Engellerin üzerine ise önlemler de yerleştirilerek uygulama planı tamamlanır.

 

UYGULAMA PLANI ŞEMASI

 

Önlemler       Post-it  Post-it

                        Post-it  Post-it  Post-it  Post-it  Post-it  Post-it  Post-it

 

 

Engeller            Post-it  Post-it  Post-it

                                 Post-it  Post-it  Post-it  Post-it  Post-it

 

 

 Öneriler           Post-it  Post-it  Post-it  Post-it  Post-it  

      

                                    Uygulanabilir Öncelik-Zaman

 

SONUÇLARIN PAYLAŞIMI 

 

(MEB  TARAFINDAN 5 HAZİRAN-06 TEMMUZ 2001 TARİHLERİ ARASINDA YALOVA ESENKÖY HİZMETİÇİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE DÜZENLENEN 459 NOLU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ FORMATÖR YETİŞTİRME KURSU NOTLARINDAN)

 

  Bu sayfa 05.04.2009 15:13:04 Tarihinde Güncelleştirilmiştir