Ana Sayfa

 Öğretmenler

 

 

 

OKULDA DİSİPLİN

 

Disiplinin amacı çocuğa hangi davranışların doğru ve iyi olduğunu, hangi davranışların kötü ve yanlış olduğunu öğretmek ve öğrendiklerine göre davranıp davranmadığını kontrol etmektir. Bu amaca göre disiplin bir öğrenme sürecidir.

Başlangıçta çocuğun istenilen davranışları yapıp yapmadığı, ana-baba veya eğitiminden sorumlu olan kimseler tarafından kontrol edilir. Çocuk okula başladığı zaman, bu kontrole öğretmen ve diğer kimselerde katılır. Şüphesiz ki toplumun bu kontrole katkısını çocuğun her yaşında görmek mümkündür. Ancak eğitim öğretim yönünden öğrencinin kendi yaptığı davranışları kendisinin kontrol etmesi büyük önem taşımaktadır.

Ana-babalar gibi öğretmenler de, öğrenciler üzerinde sıkı bir kontrole eğilimlidirler. Oysa çocuğa uygulanacak disiplinin onun olgunluk seviyesine uygun olması gerekir. Olgunluk düzeyi arttıkça, çocuk üzerindeki disiplin uygulamaları azalmalı ki bağımsızlaşıp, hatalarından gereken payı alma imkanlarına sahip olabilsinler.

Disiplin; diğer bir tanımla kurallara uymak ve kolaylaştırmak demektir. Özellikle mesleki teknik eğitimde teorik bilgilerin yanı sıra çeşitli becerilerinde kazandırıldığı göz önüne alındığında çalışma ve iş disiplini eğitim ve öğretimin dışında iş kazalarına karşı alınması gereken tedbirleri içermelidir.

Öğretmen öğrencilerinin istenen ve beklenen davranışları kazanabilmeleri için öncelikle öğrencileri ilgilendiren konuları mevzuattan öğrencilerine eksiksiz anlatmalıdır.

* Özel emirlerini yazılı anlaşılır net bir ifade ile belirtmelidir.

* Öğrencileri arasında ayrım yapmamalı adaletli olmalıdır.

* Okul kurallarına ve prensiplerine bağlı kalarak öğrencilerine örnek olmalıdır.

Bazı hallerde, bu tip pozitif metotlar disiplinin sağlanmasında netice vermeyebilir. Bu durumda öğretmen, cezalandırma yolu ile disiplin sağlanması metoduna başvurur. Ceza verme yolu ile disiplin sağlanmasının gayesi öğretmenin hislerini tatmin etmek olmamalı, hatalarını düzeltme, arzulanan davranışları elde etme olmalıdır.

 

Öğretmenlere disiplin sağlama konusunda öneriler:

 

1. Ara sıra disiplin olaylarını şakaya dönüştürün.

2. (Eğlenceli durumda) sınıfta birlikte gülerseniz, sınıfı kontrol edemez hale gelmekten

korkmayınız.

3. Öğrencinin hiç bir soru sormaksızın itaatkâr davranmasının arzu edilir bir şey olmadığını

biliniz.

4. Bir öğrenciyi uyarmanız gerekiyorsa bunu herkesin önünde yapmayınız.

5. Disiplin sağlamanın bir çok öğretmenin iddia ettiği kadar önemli bir sorun olmadığını unutmayınız.

6. Bazen öğretmenlerin tutumu yüzünden de öğrencilerin disiplin kurallarına uymadıklarını aklınızdan çıkarmayınız.

7. Öğrencilerinizde kendi kendine disipline edebilme alışkanlığı oluşturmaya çalışınız. Kötü bir davranışlarını her şeyden önce kendi kişiliğine karşı saygısızlık olduğunu belirtiniz.

8. Unutmayınız ki öğretmenin sınıfta disiplini sağlamak için çok sert olması gerekmez.

9. Sorumluyu bulamadığınız zaman tüm sınıfı suçlamaktan kaçınınız.

10. Disiplin problemlerine mani olmak, bir kere olduktan sonra onu düzeltmek için uğraşmaktan daha kolaydır.

11. Disiplin problemi sizi aşmadıkça başkalarına duyurmayınız.

12. Derhal önlem alınması gereken durumlarda yada sınıfta ders yapmanız imkansızlaştığı hallerde idareye haber veriniz.

 

(MEB Hizmetiçi Eğitimi  notlarından)

 

  Bu sayfa 05.04.2009 15:16:09 Tarihinde Güncelleştirilmiştir