Ana Sayfa

 Öğretmenler

 

 

 

Müfettişler eğitimin fotoğrafını çıkardı

 

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, 81 ili dolaşarak, eğitim sorunlarını yerinde inceledi. Müfettişler, içinde çözüm önerilerinin de yer aldığı kapsamlı bir rapor hazırlayarak bakana sundular.

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, 8–11 Haziran 2001 tarihleri arasında 81 ili dolaşarak eğitimin fotoğrafını çekti. "Yönetim, eğitim ortamları, eğitim bölgeleri, norm kadro ve okul gelişim modeli uygulamaları"na ilişkin sorunları inceleyen müfettişler, sıkıntıları tespit ederek içinde çözüm önerilerinin de bulunduğu bir rapor hazırladılar. Söz konusu rapor, Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'na sunuldu. Raporda, 65 ilde 1.173 okulun açıldığı günden beri hiç denetlenmediğini veya uzun süredir denetim görmediğini belirten müfettişler, öncelikle bu okulların denetime alınmasını istediler. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimin konu edildiği raporda yer alan tespitlerden bazıları şöyle:

Anaokulunda durum

 • 45 ilde, öğretmen ve yönetici açığı bulunuyor.

 • 53 ilde altyapı yetersiz.

 • 32 ilde araç-gereç az.

 • 26 ilde okullaşma oranı Türkiye ortalamasının altında.

 • 39 ilde beş yıllık kalkınma planı hedeflerinin gerisinde kalınmış.

 • Velilerden alınan ücretler dar gelirli ailelere yük getiriyor.

 • 42 ildeki yardımcı hizmetler sınıfı personel eksiği var.

 • 33 ildeki bazı anaokulu müdürlükleri vekaletle yönetiliyor.

 

İlköğretim tespitleri

 • İlköğretim alanında 60 ilde bina, derslik, laboratuvar, araç ve gereç ihtiyacı bulunuyor.

 • 54 ilde öğretmen açığı var.

 • 48 ilde ilköğretim okulu müdürlüklerinin çoğu vekaletle yönetiliyor.

 • 50 ilde eğitim teknolojisi eksiği bulunuyor.

 • Afyon, Antalya, Nevşehir, Osmaniye, Siirt gibi 48 ilin ödenekleri yetersiz durumda.

 • Bazı iller, öğretim başladıktan sonra yapılan öğretmen atama ve yer değiştirmelerinin eğitim öğretim çalışmalarını aksattığını belirtti.

 • Bazı iller, taşımalı eğitime tabi öğrencilerin gittikleri yerde uyum sorunları yaşadığını kaydetti.

 • 3 ildeki öğretmenler, "Öğrencilere aktarılan bazı bilgiler yaşamda işe yaramaktadır." dedi.

 • 6 il Türkçenin yeterince öğretilemediğini belirtti.

 • Aksaray, Bursa, Karaman, Sinop, Van gibi 11 ilde öğrenim çağındaki çocukların okula devamında sorunlar yaşandığı tespit edildi.

 • İstanbul'da Marmara depreminden etkilenen okulların onarımı için yapılan harcamalar yeni derslik yapımını aksattı.

 

Ortaöğretimin derdi

 • 15 ildeki liselerde kitaplık yok, bulunanlar da ihtiyacı karşılamıyor.

 • 34 ilde lise öğretmeni açığı var.

 • 28 ildeki liselerin çoğu vekil müdürlerle yönetiliyor.

 • 33 ilde meslek liselerinde öğrenci mevcudu yıldan yıla azalıyor.

 • 28 ildeki liselerde ders araç gereç ihtiyacı bulunuyor.

 • 33 ildeki liselerde memur ve hizmetli eksiği var.

 • 33 ildeki liselerde altyapı ve donatım gereksinimi bulunuyor. 

 

Müfettişler şu çözümleri önerdi

 1.  Eğitime katkı payının kamuoyunda tartışılmasını önleyecek düzenlemeler yapılmalı.
   -Eğitime katkı paylarının toplanması ve harcanması yasal esaslara bağlanmalı.
   -Eğitim gönüllülerinden de yararlanılarak her okulda bir kitaplık kurulmalı.

 2. Okul öncesi eğitimde, özellikle kırsal kesimde ücret alınmamalı.

 3. Birleştirilmiş sınıflarda tek öğretmen yerine iki öğretmenle eğitime geçilmeli.

 4. Ücretsiz dağıtılan ders kitapları sık sık değiştirilmemeli, zamanında gönderilmeli.

 5. Öğretmen atama ve yer değiştirmeleri yaz tatilinde yapılmalı.

 6. Yatılı ilköğretim bölge okulu ile pansiyonlu ilköğretim okulları yaygınlaştırılmalı.

 7. Öğretmen ve yönetici ihtiyacı karşılanmalı.

 8. Derslik ve bina gereksinimi karşılanmalı.

 9. Uzun süredir denetim görmeyen kurumlar denetime alınmalı.

 10. Her ilköğretim okulu bünyesinde en az bir ana sınıf açılmalı.

 11. Terör sebebiyle kapanan ilköğretim binaları onarılmalı.

 12. Gerekli araç ve gereçlerle donatılmış laboratuvarlar kurulmalı.

 13. Özellikle mahrumiyet bölgelerindeki öğretmenlere, özendirici nitelikte özlük hakları verilmeli.

 14. Okullara yeterli miktarda öğretim programları ile öğretmen kılavuz kitapları gönderilmeli.

 15. Vekaletle yönetilen okullara asil yönetici atanmalı.

 16. Memur ve hizmetli gereksinimi karşılanmalı.

 17. Öğrenci Seçme Sınavı'nda lise 3. sınıf konularına da yer verilmeli.

                 ( 30 Ekim 2001, Zaman Gazetesi)           

            

  Bu sayfa 05.04.2009 15:14:39 Tarihinde Güncelleştirilmiştir