Okul ve Çevre İşbirliğinin Arttırılmasında Okul Yöneticileri Ne Gibi Özelliklere Sahip Olmalıdır? Yöneticilere Ne Gibi Sorumluluklar Düşmektedir.

Gizem GÜRSES

Uşak Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrencisi

(Türkçe Öğretmeni)

 

      Öğrencilerin temel öğrenmelerini gerçekleştirdiği aile ortamı, zamanla okul ortamını da içinde barındıran çift yönlü bir çevre oluşturur hale gelmiştir. Artık çocuğun dünya ile bağlantısında önem taşıyan tek faktör aile değil, okul çevresi de olmaya başlamıştır.

Ailenin çocuğun eğitiminde gerçekleştirmesi gereken öğelerde, aileye yardımcı olabilecek bilgileri taşıyan okulun ve okulun bünyesine yer alan öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. 

Aile-öğretmen işbirliğinin sağlanmasında eş güdümlü çalışmasını sağlayan öğelerin başında okul yöneticileri bulunur. Okulun öğretim etkinliklerinin planlanmasında ve uygulanmasında okul yöneticilerinin yönetim dışında da sorumlulukları vardır. Okul yöneticilerinin en büyük sorumluluklarından biri okul-aile işbirliğini etkin bir biçimde sağlanması gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca, okul yöneticisi okul-aile işbirliğinin sağlanmasında öğretmenleri desteklemelidir. 

Okulun çevreyle olan iletişimini koordine edecek kişi yine okul yöneticisidir. Çevrenin, okul ortamına bakış tarzını belirleyecek yaşantılar ancak yöneticilerin “lider olma” vasfına sahip olmasıyla sağlanacaktır. Yönetici, aynı zamanda liderlik (bilhassa da örgütsel liderlik) özelliğine sahip olmalı ve okul çevresini peşinden sürükleyebilmelidir. Bunu yapabilmek için yöneticide;

  •   Karşılıklı etkileşimci bir örgüt tasarlama ve yönetebilme,

  •   Paylaşılmış bir görev anlayışı ve vizyon yaratabilme,

  •   İnsanlar arasındaki etkileşimi yönetebilme,

  •   Çalışanları yetkilendirebilme,

  •   Öğrenen bir örgüt yaratabilme,

  •   Sorun çözmede kararlı davranabilme,

  •   Örgütsel gelişme için strateji çizebilme ve bunu tartışabilme,

Rollerinin bulunması gerekir.

Gerektiğinde okul içinde sosyal etkinlikler (kermesler vb) düzenlemeli ve böyle zamanlarda öğrencilerin yeteneklerini sunma fırsatı sağlanmalıdır. Böylece çevre ortamı, okulun olumlu getirilerini doğrudan görme fırsatını yakalamış olur.

İyi bir yöneticide;

®  Etkili kararı seçebilme ve verebilme

®  Yönlendirebilme ve sevk edebilme iradesi

®  Planlama

®  Koordine edebilme

®  Etkili İletişim

Niteliklerinin bulunması şarttır.

 

KAYNAKLAR:

·  Calderhead, James (1997). “Öğretmenlerin Uzmanlığının Tanımlanması ve Geliştirilebilmesi” Uluslararası Dünya Öğretmen Eğitimi konferansı, Milli Eğitim Basımevi, Ankara. 21.

·   Özdemir, Çağatay (2007)Toplumsal Değişme Karşısında Aile ve Okul, Türk Eğitim Bilimleri dergisi. 5 (2). 185-198.

·   Viechnicki Karen (1997) “Öğrenci Dosyalarının Değerlendirilmesinin Öğretmenin Sınıf İçi Etkinliklerine Olan Etkisi” (Çeviren Gökçe, E.) A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Cilt 28, Sayı 2 s.351

 

Bu sayfadaki yazı izin almadan yayımlanamaz

  Bu sayfa 22.04.2008 22:00:17 Tarihinde Güncelleştirilmiştir