Ana Sayfa

 Öğretmenler

 

 

 

 

1- Çevre araştırması ve incelemesinin önemi

İçinde yaşadığımız çevrede ata sözlerimiz, yemeklerimiz, söylencelerimiz, mani tekerleme ve türkülerimiz, aşklarımız, düğünlerimiz, sevinç ve üzüntülü günlerimiz yani dünyayı anlama ve anlatma biçimimiz kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır.

Dünyayı anlama ve anlatma biçimimizin bulunduğu yakın çevremiz, insanda öğren kolaylığı, öğrenme isteği ve gücü yaratan önemli öğelerden biridir. Yakın çevresini inceleyen bir çocuk, çevresini daha iyi anlar ve sever. Bu nedenle okullarımızda çevre incelemesi gereği gibi yapılırsa, veliyi ve öğrenciyi öğrenme etkinliğine koşan, onun ilgisini uyandıran, araştırma becerisi kazandıran, ortak çalışma yapabilen, bilimsel bir tutum kazandırmada çevre incelemesi önemli bir öğrenme stratejisi olarak kullanılabilir. Çevre incelemesi çalışmasına düzeylerine göre, değişik sınıflarda öğrenciler, veliler de katılarak canlı, heyecan verici ve tatmin sağlayıcı bir çalışma gerçekleştirilebilir.

Okullarımızda  öğretmenlerimizin çoğu  fotokopisi çekile çekile okunmaz duruma gelmiş olan bir sayfalık yazıyı yanlarında bulundurarak teftişe gelen müfettişlere gösterirler. Böylece öğretmen "çevreyi tanıma, çevre imkanlarından eğitim öğretimde faydalanma" görevini yapmış; müfettiş de yapılan incelemeyi görmüş olur. Bu yanlışlıktan kurtulmak gereklidir.

Çevre incelemesi, yalnız öğretmenin yapmak zorunda olduğu bir görev olarak algılanmamalı; öğrencilerin, velilerin destek verdiği ortak bir çalışma kültürü olarak algılanmalıdır. Çevre incelemesi, bilimsel araştırma disiplininden yararlanılarak ve üniversitelerin de kullandığı biçimsel yapıya uygun olarak hazırlanmalıdır.


 

2- Çevre incelemesi Örneği 

(İnceleme Kapağı)

T. C.

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

LÜLEBURGAZ KAYMAKAMLIĞI

KARAAĞAÇ ŞEHİT MEDNAN TUNA İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

ÇEVRE ARAŞTIRMA VE İNCELEMESİ

 

 

Araştırmacı/ İncelemeci

Karaağaç Şehit Mednan Tuna İlköğretim Okulu Öğretmeni

Şengül ORLU

1998


(İnceleme İçeriği)

A-GENEL DURUM

 1. Köyün adı

 2. Bağlı olduğu il, ilçe

 3. Komşu köyler ve sınırlan

 4. Komşu köylerle münasebetleri

 5. Ulaşım durumu

B-KÖYÜN TARİHÇESI

 1. Köyün kuruluş tarihi

 2. Köyün adı nereden geliyor?

 3. Tarihi bölgeler

 4. Köyde geçen tarihi vakalar

C-KÖYÜN İKTİSADİ DURUMU

 1. Köyün iktisadi anlayışı

 2. Belli başlı ziraat çeşitleri

 3. Tabii zenginlikler

 4. Köyde değirmen, tezgah vs.

 5. Hayvancılık ve çeşitleri

 6. Yetiştirdikleri ziraat ürünleri

 7. Köyün pazarla olan ilişkisi

Ç-KÖYÜN COĞRAFİ DURUMU

 1. Köyün fiziki yapısı

 2. İklimi

 3. Belli başlı bitki örtüsü

 4. Mahalli yer isimleri

 5. Belli başlı ürünleri

 6. Suları (Akarsu,göl,gölet)

D-KÖYDE SOSYAL DURUMLAR

 1. Kültür ve imar dernekleri

 2. Eğlence yerleri

 3. Kooperatifler

 4. Yardımlaşma dernekleri

 5. Diğer dernekler

E-FOLKLOR VE EDERBİYAT

 1. Edebiyat,destan,masal

 2. Bilmece,bulmaca,tekerleme

 3. Folklor

 4. Şiir ve maniler

F-KÖYÜN NÜFUS DURUMU

 1.  Köyün nüfusu

 2.  Aile sayısı

 3.  Evli, bekar sayısı

 4.  Doğum ve ölüm nispeti

 5.  Köyden göç var mı?

 6.  Köyden göç sebebi

G-KÖYÜN ARAZİ DURUMU

 1. Köyün ne kadar toprağı vardır?

 2. Ekilen ve ekilmeyen yerler

 3. En az ve en çok toprak sahipleri

 4. Hiç toprağı bulunmayanlar

 5. Köyün ortak malları

H-KÖYÜN İSKAN DURUMU

 1. Köyün yerleşim durumu

 2. Ev tipleri (tek, iki katlı)

 3. Köyün iskan yerleri

 4. Evler ve ahırlar

İ-KÖYDE EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU

 1. Köyün okul durumu

 2. Okulun kuruluşu

 3. Okur yazar durumu

 4. Eğitime karşı istek var mı?

 5. Köyden yetişen önemli kişiler

J-KÖYDE SAĞLIK DURUMU

 1. Köyün sağlık durumu

 2. Bulaşıcı hastalık var mı?

 3. Köyde ebe var mı?

 4. Köyde sağlık memuru var mı?

 5. Köy sağlık açısından nereye bağlı?

 6. Köyde sağlık ocağı var mı?

K- KÖYDE EĞLENCE

 1. Gece eğlence yerleri

 2. Köy gezi eğlenceleri (Avcılık)

 3. Tiyatro, sinema

 4. Milli Bayramlar

 5. Dini bayramlar

ÇEVRE İNCELEMESİNİN AMAÇLARI

 1. Çevrenin doğal,ekonomik ve toplumsal yapısını incelemek,

 2. Çevrenin problemlerini saptamak, sıraya koymak, çözüm yollarını araştırmak,

 3. Çevrenin inceleme sonuçlarını yazılı kaynak haline getirmek, bu kaynaktan eğitim-öğretim çalışmalarında yararlanarak değerlendirmek.

A-GENEL DURUM

 1. Köyün Adı : Karaağaç

 2. Bağlı Olduğu İl, İlçe : Kırklareli, Lüleburgaz

 3. İlçeye Uzaklığı : 17 Km

 4. Komşu Köylerle Münasebeti : Genel olarak iyi ilişkileri vardır

 5. Ulaşım Durumu : Köyün ulaşımı iyi seviyededir. Her gün minibüsler ilçe merkezine gidip     gelmektedir. Ertuğrul köyünün minibüsleri de köyün içinden geçmektedir.

B-KÖYÜN TARİHÇESI

 1. Köyün Kuruluş Tarihi: Köyün kuruluş tarihi hakkında kesin bilgi yoktur. Yaşlılardan edindiğimiz bilgilere göre önceleri Turgutbey'e bağlı sipahi sancağının sınırları içinde bulunan köy topraklarına üç hane olarak yerleşilmiş, bazı kaynaklara göre 1878 Osmanlı- Rus savaşından sonra kurulduğu söylenmektedir. Üç haneden sonra gelen katılımlarla çiftlik arazisi satın alınarak köy büyümeye başlanmıştır. Köy Lüleburgaz'ın 17 Km kuzey doğusuna Poyralı deresinin üzerinde kurulmuştur. Balkan harbinden sonra, Bulgaristan'dan 27 hane gelerek köyün kuzey doğusuna yerleşmiş ve Turgutbey'deki sipahi beyinin kızından arazi satın almışlardır. Bu yüzden daha önceleri gelip köyü kurmuş olan aşağı Karaağaçlılar ile araları açılmış ve aşağı Karaağaçlılar Demirköy civarında bulunan bir çeteye haber vererek yukarı Karaağaçlılara eziyet ettirmişlerdir. Bu yüzden uzun süre aşağı mahalle yukarı mahalle olarak anılmıştır. 1925 yılına kadar da köy, kayıtlara iki muhtarlık olarak geçmiştir. Kayıtlarda aşağı mahalle Eski Karaağaç; Yukarı Karaağaç ve Yeni Karaağaç alarak geçmektedir. Daha sonraları iki mahallenin arası düzelmiş ve birbirlerinden kız alıp vermeye başlamışlardır.

 2. Köyün Adı Nereden Gelmektedir: Köyün adı iki şekilde rivayet edilmektedir. A) Köyü kuranlar buraya geldiklerinde büyük bir ağacın dibinde ateş yakmışlar, ağaç ta içten kararmış, tekrar aynı yere döndüklerinde Karaağaç diye köyü tarif etmişlerdir. B) Yörede çok karaağaç bulunduğundan köye bu ad verilmiştir.

 3. Köyün Tarihi Bölgeleri: Köyün güney doğu yamaçlarında Balkan Harbi'nin en çetin muharebeleri yapıldığından burada Balkan Harbi Şehitliği bulunmaktadır.

 4. Köyün Sınırları ve Komşu Köyler: Köyün kuzeydoğusunda Ertuğrul; doğusunda Sakızköy;güneyinde Turgutbey; batısında Hamzabey köyleri bulunmaktadır.

C-KÖYÜN İKTİSADİ DURUMU:

1- Köyün iktisadi durumu normalin üzerindedir. Hemen hemen her hanede bir traktör mevcuttur. Traktörü olmayan aile yok denecek kadar azdır. Köyün tümü ziraatla uğraşmaktadır. Köyde en çok buğday, ayçiçeği, pancar ve son yıllarda kabak ekimi yapılmaktadır. Sebzecilik de gelişmektedir. 

Köyde ziraat makinelerinin dağılımı şöyledir:

Traktör :  170 adet

Diskara : 100  "

Mibzer :   170  "

Romörk:  190  "

Pulvazitör:110 "

Sulama motoru : 95 adet

Biçerdöğer: 7 adet

Balya makinesi: 5 adet

Gündöndü makinesi: 7 adet

Yarma makinesi: 5 adet

2- Hayvancılık ve Çeşitleri: Hayvancılık, bütün köylü tarafından yan gelir kaynağı olarak yapılmaktadır. Son yıllarda Avrupa ve Amerika'dan getirilen cins süt inekçiliği Ziraat Bankası kredisi ile yapılmaktadır. Her evde kümes hayvanı bulunmaktadır. Tavuk hastalığına karşı kesin tedavi bulunmadığından, her yıl yüzlerce kümes hayvanı telef olmaktadır. Son yıllarda Pekin ördeği üretimi için girişimde bulunulmaktadır. Köyde 1800 adet melez ve cins besi ineği, 250 adet keçi, 2000 adet koyun bulunmaktadır. Köyde çeki için hayvan yoktur. 

3- Köyde Değirmen Tezgah : Köyde çiftlik ve fabrika alanı yoktur. Köy kenarında bir değirmen vardır. Ekonomi doğrudan doğruya toprağa bağlıdır. 

4-Köyün Pazarla Olan ilişkisi : Köye 1997 yılının başından itibaren pazar kurulmaya başlanmıştır. Her hafta Çarşamba günleri öğleye kadar köyde pazar kurulmaktadır. Köylüler Pazartesi günü Lüleburgaz'a gitmektedirler. Köylülerden bazıları da ihtiyaçlarını Pınarhisar'dan karşılamaktadırlar.

 

Ç-KÖYÜN COĞRAFİ DURUMU

Köyün Fiziki Yapısı: Köy Poyralı deresinin batı kıyısında kurulmuştur. Derenin suyu yaz aylarında bitmektedir. Köyde iki adet gölet yapılmıştır. Göletlerden birincisi 1983 yılında, ikincisi ise 1987 yılında yapılmıştır. Köyün arazisi az engebeli olup kuzey doğusu tepeliktir. Tepelerin yüksekliği 50 metre ile 200 metre arasındadır. Köyün güney ve batı tarafı daha düz ova görünümündedir.

Köyün iklimi :Köyde tipik kara iklimi gözükmektedir. Bazı yıllar geçiş iklimi olarak Akdeniz iklimi tesirinde kalmaktadır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. Rüzgarlar genellikle kuzey ve kuzeydoğudan esmektedir. Yıllık ortalama yağış 500-600 mm arasındadır. Yıllık ısı ortalaması Ağustos ayında +41derece; Şubat ayında -15 derece civarındadır. Kar genellikle Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında yağmaktadır. Kar kalınlığı 15 cm'yi bulmaktadır. Yağmurlar sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde yağmaktadır.

 Bitki Örtüsü : Köyde tahıl, sebze, ayçiçeği, şeker pancarı gibi ürünler ekilmektedir. Köy merasında koruluk bulunmaktadır. Son yıllarda kavak ekimi hızlanmıştır. Okul ve muhtarlık işbirliği ile son üç yıldır köy yolunun iki tarafı ağaçlandırılmıştır. Köyde çekirdek kabağı ekimi de son yıllarda artış göstermiştir. 

Belli Başlı Ürünler : Buğday, yulaf, ayçiçeği, domates, mısır, ayçiçeği, pancar, biber, patates, çavdar, soğan çekirdek kabağı, patlıcan köyün belli başlı ürünleridir.

Akarsu- Gölet- Göl: Köy Poyralı deresi kıyısındadır. Köy sınırları içerisinde göl yoktur. iki adet gölet yapılmıştır. Göletlerden birisi Hamzabey köyü sınırlarına yakındır, ikincisi ise Karadere mevkiinde Sakızköy barajına yakındır.

D-KÖYDE SOSYAL KURUMLAR

Köyde spor kulübü, avcılar derneği, cami derneği, sağlık ocağı koruma derneği ve okul koruma derneği vardır.

Eğlence Yerleri :Köyde sekiz adet kahvehane mevcuttur ancak kahvehane sayısı zaman zaman değişmektedir. Köy erkeklerinin en önemli eğlence merkezleri kahvehanelerdir. 1987 yılında  zamanın valisinin emirleri ile köy kahvehanelerine kitaplıklar kurulmuştur. 

Kooperatifler: 1937 yılında kurulan Tarım Kredi Kooperatifi, köylünün tarım ziraatı için gübresini sağlamaktadır. 04/05/1976 tarihinde kurulan Köy Koop. ise köylüden süt toplamaktadır ve köyde iki de satış mağazası bulunmaktadır. Köylüden kooperatif tarafından alınan sütler ise SEK'e gönderilmektedir.

Spor Kulüpleri : Köyde Karaağaç Spor ve Bahar Spor adı altında iki spor kulübü vardır. Bu iki kardeş kulüp zaman zaman birleşip ayrılmaktadır. Köyün doğusunda standart ölçülerde 1985 yılında bir futbol sahası kurulmuştur. 1987 yılının sonbaharında okulun doğusunda YSE nin katkıları ile de bir antrenman sahası kurulmuştur.

Diğer Dernekler :Köyde avcılar derneği vardır. Derneğin ruhsatlı 80 üyesi mevcuttur, köyün avcıları kışın ördek yazın ise tavşan avlamaktadırlar.

E- FOLKLOR VE EDEBİYAT

Edebiyat- Destan-Masal: Köydeki ilköğretim okulu öğrencileri zaman zaman ilçede düzenlenen şiir yazma ve okuma yarışmalarında dereceler almışlardır. (1987-1988 öğretim yılındaki Umut İZGİ gibi). Kış geceleri köy odalarında ise Köroğlu, Arzu ile Kanber ve Dede Korkut masalları söylenmekte idi ancak televizyon çıkınca bu masal söylemeler tükenmiştir.

Fıkra- Bilmece-Bulmaca-Tekerleme :Gençler arasında güzel ve düşünceli fıkralar söylemektedir. En çok da Nasrettin Hoca fıkraları söylenmektedir.

Folklor :Düğünlerde İstanbul Kasabı, Horon Karşılama, Mevlana, Hüsmen Ağa gibi oyunlar oynanır. Bu oyunlar davul zurna eşliğinde halay çekilerek oynanır. Hanım Ayşe, Zigoş, Drama Karşılaması, Kabadayı, Eski Kasap, Süleyman Ağa oynanan diğer oyunlardır. Milli oyun kıyafetleri cepken ve cebeden, potur, yemeni, kuşak ve gömlektir. Okulun oyun ekibi Kırklareli, Edirne, Kars ve Bolu yöresi oyunları oynayarak düğün ve bayramlara renk katarlar.

Şiir- Mani ve Türküler :Köyde kına geceleri eğlenceli geçmektedir. Bu gecelerde yöre türkü ve manileri söylenmektedir. Düğünler davul zurna ile bazen de org ile yapılmaktadır. Kış günleri düğünler salonlarda yapılmaktadır. Köyde en çok söylenen türküler; Dere Geliyor Dere, Kına Türküsü, Kızılcıklar Oldu Mu?, Hatçem, Evreşe Yolları ve Deryalar türküleridir.

Köyden yetişen edebiyat öğretmeni Mürvet CANİK Karaağaç Köyü ile ilgili olarak bir şiir yazmıştır. Şiir şöyledir;

 

Bir karaağaç altında yedi hane birleşmiş,

"Karaağaç" sembol olmuş ad olarak yerleşmiş.

     Hakkı'nın Çiftliği ile başlıyor yapılaşma,

     İki büyük mahalle, örfü-adeti başka.

Pınarhisar yolundan sağa ayrılır yolu,

Köylü-Devlet el ele yaptı yeni okulu.

     Öğretmen, hakim, doktor; yetişmiş her meslekten,

     Çoğuna ekmek vermiş karakoç öğretmen.

İlk motorlu taşıtı yürüten Karakuzu,

Artık her saat servis taşıyor şehre bizi.

     Bizin köy az zamanda çok yolları katetti,

     Bence kasabalığı o çoktandır hak etti.

Her Çarşamba öğlende pazar yeri kurulur,

Çok evde bir kaç tane ithal inek bulunur.

     Ayçiçek- buğday- pancar tek geçim kaynağımız,

     Kasap ve çiftetelli iyi oynar çoğumuz.

Yurt sevgisi, yiğitlik yapmış kalbimizde iz,

İki de şehit verdik hain P.K.K.ya biz.

     Doktor, hemşire, ebe daim Ocak'ta hazır,

     Dışardan gelen memur buluyor köyde huzur.

İki göletimiz var, olmuş çevrede meşhur,

Hafta sonu oldu mu geç gelen zor yer bulur.

     Köyü yirmi senedir Ahmet ERTEN yönetir,

     O diğer muhtarlara çok iyi bir örnektir.

Düğünlerde hizmette İçen Düğün Salonu,

Kooperatif sağlar köyümüze tohumu.

     Mısralara sığmıyor bizim köyü anlatmak,

     Amacım bu sevgiyi hepinizle paylaşmak.

Aciz şair gözledi, anlattı dizi dizi,

O yukarki mahalleden Köse Arif'in kızı. 

   

 

F- KÖYÜN NÜFUS DURUMU

1997  Nüfus sayımına göre köyün nüfusu 1139 kişidir. Bu nüfusun 524'ü kadın, 615'i ise erkektir. 0-13 yaş arasındaki çocuk sayısı 197'dir. Köyde 279 hane mevcuttur. Evli olanların sayısı 584, bekarların sayısı ise 183'tür. Köydeki doğum oranı ölüm oranından +1 fazladır. Köyden 1960'lı yıllarda Almanya'ya işçi gitmiş ancak daha sonraları bunlar geri dönmüşlerdir. Miras yolu ile toprağın bölünmesi ve işsizlik köyden şehre doğru göçü artırmıştır.

G- KÖYÜN ARAZİ DURUMU

Köy topraklarının tamamı 33000 dekardır. Ekilen arazinin dağılımı şöyledir: yazlık ekim:10 000; kışlık ekim: 17 000; sulu 6 000 dekardır. Bunun 27 000 dekarı tahıl; 1 500 dekarı pancar; 500 dekarı sebze; 4 000 dekarı da diğer ürünler şeklinde ekilmektedir. Köy arazisinden 1983 yılında Tapu Kadastro geçmiştir. Her aileye ortalama 100 dekar tarla düşmektedir. 1960'lı yıllarda köy merası Sakızköy ve Ertuğrul köylerine satılarak daraltılmıştır. Tarımda modern ziraat yapılmakta ve suni gübre kullanılmaktadır. Köyde bulunan ziraat teknisyeni köylüleri her alanda aydınlatmaktadır. Köyde yetişen ürünler toprak mahsulleri ofisine ve tüccara verilmektedir. Köyde topraksız aile bulunmamaktadır.

H- KÖYÜN İSKAN DURUMU

Köyde kerpiç tek katlı evler mevcuttur. Kara kiremit ve son yıllarda Avrupa kiremit kullanılmaktadır. Köyde yığma ve betonarme evler de yapılmaktadır. iki katlı evlerin sayısı gittikçe artmaktadır. Ahırlar modernleşmekte ve sıhhi duruma getirilmektedir. Ev bahçeleri iki bölüm olup evin önünde çiçek ekili olan tarafı çevreli iç bahçe vardır. Kümes hayvanlarının ve ziraat aletlerinin bulunduğu dış avlu daha büyüktür. 

Evler sundurma tabir edilen ön balkonlu, genellikle iki üç oda, salon ve mutfaktan ibarettir. Tuvaletler bahçededir. Son yıllarda yapılan evlerde tuvaletler içeri alınmıştır. Köy dere kenarına dar ve uzun biçimde iskan edilmiştir. Bir uçtan bir uca uzunluğu bir kilometreyi geçmektedir. Hemen hemen her evin önünde bir kuyu vardır.

İ- EĞİTİM- ÖĞRETİM DURUMU

Okuma yazma oranı çok yüksektir. okula ve okumaya ilgi fazladır. Köye ilk okul 1925 yılında eski Türkçe olarak açılmış 1928 yılında yeni harflerle üç sınıflık ilkokul haline dönüştürülmüştür. 1979-1980 öğretim yılında ortaokul açılmıştır. İlkokul binasının yetersizliğinden 1933 yılında yapımına başlanıp 1935 yılında beş sınıflı olarak okul kurağının ortasında bulunan eski okul binası hizmete girmiştir. 1996 yılında ise şimdiki okul binası yıkılmıştır, yerine ise iki katlı her katta 6 derslik bulunan kaloriferli yeni okul yapımına başlanılmıştır. Ayrıca 1944 yılında okul kurağının güney batısında bulunan ilkokul binası yapılarak 1945 yılında tedrisata başlanılmıştır. Bu bina tek dershaneli ve işlikli olup bitişiğinde öğretmen lojmanı da vardır. 1944 yılında yapılan bu binada 1965 yılında tadilat yapılmış ve 4 dershaneye çıkarılmış ve betonarme olarak yapılmıştır. bir de öğretmen lojmanı yapılmıştır.  

Okul 1938/1939 öğretim yılından beri mezun vermeye başlamış; 1995/1996 öğretim yılına kadar 5 sınıflı olan okuldan 1333 öğrenci mezun olmuştur. İkinci kademeden ise 182 öğrenci mezun olmuştur. Okulda 1992-93 yılından beri video, 1996-97 yılından beri de fotokopi makinesi ve bilgisayar bulunmaktadır. 1990-1991 öğretim yılında okul ilköğretim okuluna dönüştürülmüştür. Okulda 9 dershane ve 15 öğretmen ve bir hizmetli  mevcuttur. Okulda okutulan yabancı dil İngilizce'dir. Anasınıfı mevcuttur. Okul kitaplığında 797 kitap bulunmaktadır ve bahçesi yedi dönümdür.

 Bu güne kadar köyden yüzlerce öğretmen yetişmiştir. Fikri OLGUN (Öğretim Üyesi), Arif GÜLER (profesör), Aygün ÇEVİKER (pilot), Nazif ÇOLAK (Y.Mak. Mühendisi) gibi insanlar da yetişmiştir. Ayrıca yundun çeşitli yerlerinde görev yapan ebe,sağlık memuru ve memurlar da yetişmiştir. Değerli öğretmenlerden Necdet ŞIPKA  her yıl öğretmenler gününde mezarı başında anılmaktadır. 

J- KÖYDE SAĞLIK 

Köyün sağlık durumu çok iyidir, köyde bulaşıcı hastalık yoktur. Mart 1993 tarihinde açılmış sağlık ocağı vardır, sağlık ocağı Lüleburgaz'a bağlıdır. Sağlık ocağının beş personeli vardır. Sağlık ocağında doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru ve hizmetli bulunmaktadır. Sağlık ocağı iki katlıdır ve üç lojmanı vardır. 

K- KÖYDE EĞLENCE

Gece Eğlenceleri :Köyde bulunan sekiz adet kahvehane köyün tek eğlence yeridir. Geceleri kadınlar komşulara, erkekler kahvehaneye giderek eğlenirler. Ramazan ayında tombala çekilmektedir. 

Hıdrellez :6 mayıs günü ve pazarına rastlayan gün köyün karşı yamacına çıkılır çeşitli eğlenceler yapılır, oyunlar oynanır, yemekler yenir, oğlaklar çevrilir. Çevre köylerden de bu eğlencelere gelenler vardır.

Tiyatro-Sinema :Televizyonun çıkışı sinemayı bir kenara itmiştir. Her evde renkli televizyon vardır. Kahvehanelerde ise video da vardır.

Milli ve Dini Bayramlar :Milli bayramlar büyük coşku ve sevgiyle kutlanır. Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gençlik ve Spor Bayramı okul bahçesinde ilköğretim okulunun iştiraki ile kalabalık bir seyirci karşısında kutlanır. Dini bayramlar da büyük bir coşku içinde kutlanır. Köydeki iki camide  (biri 1949 yılında, diğeri 1951 yılında yapılmıştır) kılınan bayram namazından sonra bayramlaşma başlar ve mezarlık ziyaret edilir. Yaşlılar ziyaret edilir ve elleri öpülür. 

 

KAYNAKLAR:

.Kırklareli İl Yıllığı,

.Her Yönü ile Lüleburgaz- Orhan SUAT,

.Serhat Şehri Kırklareli- Ahmet KORKUT,

.Karaağaç Sağlık Ocağı Kayıtları.

.Köy Muhtarlığı Kayıtları,

 

              

  Bu sayfa 05.04.2009 15:04:55 Tarihinde Güncelleştirilmiştir